Kontakt informasjon

Leder, Sven-Erik Thorstensen :

mail : svenerik_thorstensen@yahoo.no

Tlf : 950 41 526

Org.nr : 918 686 460

 

Kjøp og salg av mynt

kontakt myntansvarlig i foreningen :

Ivar tlf : 40 41 69 99

 

 

Ønsker du å bli medlem?
Kontakt vår sekretær Per Otto
pr.mail :
highvotech@hotmail.com