Styret består av:
 
 
Leder: Sven-Erik Thorstensen
 
Nestleder: Per Arne Opstad
 
Sekretær: Per Otto Eriksen
 
Kasserer: Jon Arne Engan
 
Styremedlem: Roy Hansen
 
Styremedlem: Ivar Kvarem
 
Auksjonarius: Sven-Erik Thorstensen
 
Materialforvalter : Turid Dohn
 
IT-Ansvarlig: Richard Kruse
 
 
 
 
Valg komite :
 
 
Jon Arne Engan
 
Thor Løken