Innkalling til myntmøte onsdag September 2019 kl 1900

 Nytt møtelokale på Melløs stadion med stor parkeringsplass. Inngangsdør er under

MOSS FOTBALLKLUBB-merke på fasaden. Innkjøring fra 2 sider og vær oppmerksom på buekanten.

                ADRESSEN: NORDAHL GRIEGSGATE 26, 1524 MOSS

                                     (MELLØS STADION)

 

 

Hei. 

 

Vi ser frem til nye møter fra September og utover.

Ha en fin sommer

 

                                   

 

 Det serveres gratis kaffe og småkaker, og cola til kr. 10,- pr boks.

 

 

Kommisjonsbud sendes Moss Myntforening, Utgjerdsveien 22B, 1580 RYGGE

svenerik_thorstensen@yahoo.no

eller Tlf : 95 04 15 26 

 

 

Kontingent 2018:                          kr. 200,-

Foreningen har kjøpt Norges mynthistorie forfattet av Kolbjørn Skaare.  Bøkene er beregnet for utlån til medlemmene sammenhengende 1 mnd. hver gang.  

 

 

HUSK vår utleie av metalldetektor Fisher 1225-X(kun for medlemmer). 

Utleie kr. 25,- pr. uke kan ordnes ved å kontakte Sven-Erik Thorstensen 

svenerik_thorstensen@yahoo.no

eller Tlf : 95 04 15 26 

 

 

 

Side 1

Side 2

Side 3

Side 4

Bilde 5